Sæsonråd for efterår og vinter:

Sandfang:
Sandfanget er den lille regnvandsbrønd, hvortil regnvandet løber.
Husk at rense sandfanget, da vi kommer ind i en periode med meget regn. Dette kan give oversvømmelser, hvis sandfanget ikke er renset.
HUSK ! Der skal altid stå vand i brønden, ellers er det tegn på defekt.

Tag:
Vi kommer nu ind i en periode med regn og blæst. Derfor at der vigtigt at understrygning på taget er i orden, eller kan der blæse vand og senere fygesne ind under teglene. Dette kan forårsage vandskader og råd i træ og trækonstruktioner.

Sokkel og murværk:
Sokler skal efterses for skader, da vand kan trænge igennem til kældre og ind under gulve.
Murværk skal efterses for sætningsrevner, efter skader fra murerbier, slidtage af fuger og studsfuger. Dette både af hensyn til isoleringsevne og fugt i huset.